hamcoi hamcoi
hamcoi

You never know how much I love you
tuesmonlilas:

Nếu không thể ở bên, chi bằng tạm biệt vĩnh viễn.
{Thế gian này từng chút đều là anh - Phạm Anh Thư}@ Tu Es Mon Lilas
tuesmonlilas:

"Tất cả chúng ta đều thay đổi. Chỉ là nhanh đến chóng mặt hoặc chậm đến mức không nhận ra. Ai rồi cũng khác.”
{Sưu Tầm}
● Tu Es Mon Lilas
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Every ELF right now (via thin-snorlax)

(via yehae)